Bliv medlem

Nye medlemmer modtages med åbne arme, og man er lige velkommen uanset om man blot gennem sit kontingent  vil yde en moralsk og økonomisk støtte til foreningen og få mulighed får at købe kød og deltage uldgruppens aktiviteter eller man har tid og lyst til som aktiv at påtage sig opgaver som hyrde eller hegnsmand. Og man behøver ikke at kende noget til får i forvejen.

De aktive er organiseret i en hyrdegruppe, der tager sig af den daglige pasning af dyrene, en hegnsgruppe, der sørger for vedligeholdelsen af hegn og skure og en uldgruppe der mødes to gange om månden for at arbejde med uld.


Kontingent

25 år og derover   200 kr./år
Under 25 år              50 kr./år

Meld dig ind ved at udfylde blanketten nedenfor med navn. adresse og e-postadresse. Er du under 18 år skal vi også have din alder.


Indmeldelsesblanket