Om foreningen

I et lille engområde midt i det store fredede område, der strækker sig langs Nivåen fra Øresundsky­sten til Kongevejen går en lille flok får. Marken, fårene går på, afgrænses på de to sider af henholds­vis Nivåen og Usserød Å. Fra en lille bakke på marken har man udsigt over et smukt kuperet land­skab til bl.a. den historiske Nive mølle og Nivå kirke. På en god sommerdag er det et perfekt sted at opholde sig for får og mennesker, men området er nu dejligt på alle årstider. Dyrene ejes af Nivå Fåreavlerforening – en forening med ca. 100 medlemmer – og de passes til daglig af foreningens hyrdegruppe.

Set fra fårenes synspunkt, er områdets eneste problem nok, at de tilhører en race – gute – der er til­passet et liv på klipper. Den bløde engbund slider ikke nok på deres klove, som vokser og bliver uformelige til stor gene for fårene, hvis ikke klovene bliver klippet jævnligt. Så den første søndag i hver måned samles de aktive medlemmer – og ofte også en gruppe tilskuere – for at give hvert får en grundig gang fodpleje. Andre større opgaver, som f. eks reparation af hegn og læskure, behand­ling for indvoldsorm eller isætning af øremærker på de nye lam, klares ved samme lejlighed.

Gutefårene er meget robuste og nøjsomme dyr, men lidt løbende pleje og tilsyn – udover klipningen af klovene — er naturligvis nødvendig. Den opgave varetages af foreningens hyrdegruppe, der på skift sørger for at tilse dyrene dagligt og give dem vand, der med en spand hentes op fra en brønd. Om vinteren skal de også have kraftfoder og hø. Hyrderne er enige om, at det er en sjov og hyggelig opgave, selv om det kan være lidt barskt at komme ned i marken en mørk vintermorgen eller –aften, hvor det er vanskeligt at se noget, og hvor der først skal slås hul på isen i brønden for at skaffe vand. Men fårene sørger altid for en hjertelig modtagelse.

Foråret og sommeren er selvfølgelig den bedste, sjoveste og mest aktive periode i marken. Lamme­ne kommer gerne omkring den første april og vokser sig store og velsmagende i løbet af sommeren og efteråret, så de er klar til slagtning i oktober. Kødet bliver solgt til medlemmerne. Slagtningen kan godt give anledning til lidt blandede følelser hos nogle af hyrderne, men foreningen lægger vægt på, at der er tale om landbrugsvirksomhed, og at fårene ikke må blive kæledyr.

Den årlige klipning, der gerne finder sted i maj er et af foreningens højdepunkter. Mange voksne og børn møder op for at overvære begivenheden, og får en god oplevelse sammen med får, hyrdehunde og fåreavlere. Ulden anvendes af foreningen uldgruppe, der mødes et par gange om måneden og ar­bejder med forskellige uldprojekter.

Foreningens officielle formål er ikke fåreavl, men landskabspleje, og fårenes opgave i den sammen­hæng er at afgræsse området, så det ikke gror til, men bevares som eng. Sådanne afgræssede eng­områder, der i øvrigt er ved at blive sjældne i Danmark, er meget attraktive for viber og lærker, så marken er også et yndet udflugtsmål for fugleelskere.

Fårene er en af Nivåegnens attraktioner. Mange både voksne og børn nyder at gå forbi folden følge med i dyrenes liv, og i aktiviteterne omkring dyrenes pleje, og alle i området har glæde af den beri­gelse af fugle- og plantelivet, som følger af fårenes tilstedeværelse.

I 2019 modtog foreningen Fredendsborg Kommunes pris som årets forening (læs mere)